Lite enklare fakta om fibromyalgi symtom | Att leva med en utmattnings depression och fibromyalgi

Att leva med en utmattnings depression och fibromyalgi

Annons

Lite enklare fakta om fibromyalgi symtom

De vanligaste symtomen på FMS

Utmattning & brist på sömn:

Ungefär 90% av personer med fibromyalgi beskriver måttlig eller avsevärd utmattning och brist på energi, att det känns som om man är helt tömd på kraft. En del beskriver att det känns som deras armar och ben skulle vara fastbundna vid stora block.

Precis som värken, varierar tröttheten från dag till dag. Man kan känna sig ganska pigg, men en liten stund senare har tröttheten tagit över. Många beskriver att det är detsamma som den utmattning som kommer med influensa eller vid brist på sömn. Ofta är utmattningen ett större problem än smärtan.

En del av tröttheten beror säkert på att många fibromyalgi patienter sover så dåligt. Generellt kan man säga att människor med fibromyalgi vaknar trötta även om de sovit under hela natten. De kan vara medvetna om att deras sömn har blivit lättare och att de vaknar under natten. Många vaknar på grund av värk eller domningar.

Vetenskapliga studier har visat att de flesta med fibromyalgi har ett onormalt sömnmönster, speciellt när det gäller avbrott i den djupa sömnen. Denna sömn är viktig för kroppens och själens återhämtning.

Det finns flera olika sömnstörningar man kan drabbas av som t.ex. svårighet att somna, upprepade uppvakningar under natten, otillfredsställande sömn och ovanliga drömmar eller mardrömmar.

Centrala nervsystemet:

Nästan alla med FMS upplever neurologiska symtom, vilka varierar över tiden när det gäller olika symtom och svårighetsgrad. En del symtom kommer och går, andra försvinner fullständigt efter en tid, och nya kan dyka upp. Neurologisk abnormitet har dokumenterats som avvikelser vid hjärnundersökningar, som visar minskat blodflöde i delar av hjärnan.

De neurologiska verkningarna är oftast inte så stora i början av sjukdomen men besvären tilltar med åren.

Förändring av sinnesupplevelser när det gäller lukt, smak, hörsel och känsel förekommer, många reagerar kraftigt på ljud, ljus och lukter, och många tål inte längre alkohol.

Problem med balansen, avståndsbedömning, yrsel är vanligt förekommande.

Växlingar i humöret är vanliga vid fibromyalgi, man har kort stubin och svårt att stå ut med sig själv och andra. Många känner sig nere, men endast ca 25% har riktiga depressioner, det är samma siffra som för normal befolkningen. Rent generellt följer depressioner och ångest som en följd av fibromyalgi och orsakar den inte. Värk och trötthet är naturligtvis en stor påfrestning för psyket, man är helt enkelt inte sig själv när man plågas av dessa symtom. Symtomen kan även förklaras av försämrad blodcirkulation i centrala delar av hjärna och av brist på signalsubstansen serotonin. Den försämrad blodcirkulationen i hjärna tros även ge upphov till tinnitus (öronsusningar) och tillfälligt försämrad hörsel.

Huvudvärk:

Huvudvärk ofta spänningshuvudvärk och migrän är vanliga vid fibromyalgi.

Den vanligaste formen av huvudvärk sitter eller utgår från nacken och strålar sedan fram mot tinningarna eller pannan. Många har också värk och en tryck känsla bakom ögonen.

En annan form av huvudvärk är den som sitter över hjässan och som upplevs som tryckande eller pulserande.

Cirka en tredjedel av fibromyalgi patienterna har dessutom migränsymtom. En del får då särskilda föraningar som tex. synförändringar. Migrän yttrar sig som en intensiv huvudvärk med ljus- och ljudkänslighet, illamående och ofta kräkningar.

Syn och ögon:

Suddigt seende, dimsyn eller svårighet att fokusera blicken förekommer också. Många tror att de behöver nya glasögon, men det är inte där bekymret sitter. Synproblemen varierar dag från dag och de tillfälliga synproblemen beror på störningar hos de hormoner som styr ögonmuskulaturen.

Minne och koncentration:

Precis som vid andra kroniska sjukdomar rapporterar personer med fibromyalgi problem med koncentration.

Minnet kan störas på många olika sätt, speciellt närminnet drabbas, men inte så mycket långtidsminnet. Det är svårt att hålla kvar en tanke, och fullfölja en tankekedja. Man kan ha svårt att följa ett samtal, läsa en bok, det kan vara svårt att finna orden när man talar eller skriver. Man kan ha svårt att minnas vad som sades i telefonsamtalet, eller varför man öppnade skåpdörren.

Svårigheter att koppla ihop namn med ansikten, och tex. använda fel ord från samma grupp som het istället för kall.

Svårigheter att minnas siffror och att följa muntliga instruktioner.

Dessa symtom är mycket störande och oroande och ibland oroas patenten att de drabbats av Alzheimers sjukdom, vilket alltså inte är fallet.

Närminnet och koncentrationsförmågan varierar med allmäntillståndet. Dåliga dagar fungerar det sämre och bättre dagar är det lättare att minnas och koncentrera sig. Många beskriver det som en mental dimma.

Kognitiva problem är speciellt svåra för dem som är vana att lita på sin intellektuella förmåga, och som upplevt mening och tillfredställelse genom sin förmåga att tänka väl och klart.

Immunologiska symtom:

Hög eller låg kroppstemperatur, eller känslan av ökad kroppstemperatur utan mätbar feberstegring.

På vintern är det vanligt med besvär av kalla händer, fötter, skinkor och lår.

Problem med kroppens olika slemhinnor, munsår, klåda, svullna körtlar, infektionsbenägenhet och halsont är också vanliga besvär. Rinnande näsa, besvär med muntorrhet, rinnande ögon, torra ögon eller gruskänsla i ögonen, irritationer i hörselgången förekommer också. Allergier mot vanliga substanser eller mot lukter. Vanligast är hösnuva, irritation i ögonens och luftvägarnas slemhinnor och kontakt eksem.

Dessutom kan man få problem med underlivsslemhinnorna, lokala återkommande svampinfektioner eller torra och irriterade slemhinnor. Man misstänker att alla dessa symtom beror på immunologiska störningar.

Vegetativa symtom:

Detta är de funktioner som inte kan kontrolleras medvetet eller med viljan kallas vegetativa. Precis som andra symtom vid fibromyalgi så varierar dessa vegetativa symtom, de kommer och går, och varierar i styrka beroende på de påfrestningar kroppen utsätts för. Man tror att dessa symtom beror på störningar i kroppens reglering av hormonerna adrenalin och/eller acetylkolin.

Vid fibromyalgi är det vanligt med störningar i hjärtrytmen, andning, magsmärtor med svullnader, gaser, omväxlande förstoppning och diarré, ofta kallat colon irritabile smärtsamma eller ofta förekommande urineringar och illaluktande urin är också vanligt.

Fibromyalgi patienter kan också känna domningar och stickningar i händer, armar, fötter, ben och ibland i sitt ansikte. Ibland misstänker läkare att en nerv sitter i kläm, men vid fibromyalgi är det ofta tillfälliga vävnads svullnader som orsakar problemen. Man kan också ha partier som känns som elektrifierade, och känns som att få svagströmsimpulser, vid minsta beröring.

Dessutom förekommer: ben kramper, “restless legs”, okänslighet i händer och/eller fötter, känsla av att vara svullen, svåra menstruations smärtor, rikliga menstruationsblödningar, PMS och värme vallningar.

Muskulär kraftlöshet:

Upprepade rörelser, speciellt med fingrar eller armar, som att skala potatis, hänga tvätt, plocka ur några tallrikar ur diskmaskinen, utlöser kraftlöshet. Man blir klumpig, fumlig, tappar saker, eller går in i saker. Allting tar mycket längre tid och man behöver en lång paus innan man kan utföra samma arbetsuppgifter igen. Varje muskel som utför ett arbete behöver en period av vila, men denna viloperiod är betydligt längre vid fibromyalgi. De värst drabbade klarar mycket litet. Att städa eller dammsuga ett rum kan ge försämring som varar i flera dygn.

Smärta & värk:

Smärta är det dominerande symtomet vid fibromyalgi.

Den kan finnas i hela kroppen, men har för det mesta startat i en region som skuldror, nacke eller höfter, och verkar sprida sig med tiden.

Smärtan kan beskrivas på en mängd sätt som tex. brännande, utstrålande, molande, svidande, stickande, skärande, gnagande, öm, stel och värkande. Intensiteten av smärtan kan variera, ibland har man en skaplig dag , då smärtan ligger molande i bakgrunden, vid andra tillfällen är värken intensiv och plågsam.

Tillståndet är beroende på en hel del saker som:
vilken tid på dagen det är, väderförhållanden, aktivitets nivå, sömnstörningar och stress, påverkan från andra sjukdomar, mm.

De flesta med fibromyalgi säger att de känner viss smärta hela tiden, 24 timmar om dygnet. Många med fibromyalgi känner smärtan i huvudsak i sina muskler, andra tycker den är värre mot benen, mot benhinnan eller senfästen. Ytterligare andra beskriver värken som att den ligger strax under huden. Dessa patienter ömmar även vid lätt beröring och kan ha svårt att bära åtsittande kläder, de kan till och med ha svårt att stå ut med lätta smekningar och kramar.

Personer med fibromyalgi beskriver ofta att det känns som en ständigt pågående influensa, träningsvärk eller tandvärk. För vissa kan smärtan vara ganska kraftig. Värken sitter i hela eller delar av kroppen den flyttar sig ofta och kan dyka upp i olika kroppsdelar. Ibland sätter sig värken i en kroppsdel man använt mycket för att dyka upp någon annanstans utan att den kroppsdelen varit speciellt aktiv. Upprepade muskelrörelser är svåra att utföra som tex. att vispa, hacka eller hänga tvätt. Många lider av stelhetskänsla, de flesta på morgonen eller efter stilla sittande, men de finns även de som upplever stelhet under hela dygnet.

Ben och fötter:

De vanligaste symtomen på FMS är:

Muskelvärk
– värken finns i hela kroppen, flyttar sig från dag till dag, och varierar även i styrka och intensitet.

Trötthet
– en trötthet som inte går att förklara med yttre faktorer. Trots att man vilar och tar det lugnt, vill tröttheten inte gå över.

Mag- och tarmbesvär
– Colon Irritabile, irriterad tarm med omväxlande förstoppning och diarré

Sömnstörningar
– vid fibromyalgi kan den djupa sömnen störas. Upp till 80% av patienterna upplever sig ha störd sömn.
De vaknar ofta nattetid och känner sig sällan utsövda på morgonen.

Morgonstelhet
– en stelhet i muskler och leder under de första 30-60 minuterna av dagen. För vissa längre tid än så.

Oro och depression
– går ofta hand i hand med FMS.

Koncentrationssvårigheter
– koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt hos patienter med fibromyalgi.
Ständig smärta, stress och trötthet kan vara viktiga orsaker.

Stickningar och domningar
– “myrkrypningar”, stickningar och domningar i framför allt händerna.

texten på sidan hämtad från bla: Mjukdelsrådet och Maries sida om FMS

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
 1. Diana Cadier

  Jösses vad jag känner igen allt,…..har inte förstått att allt varit fibromyalgin,men nu förstår jag det då jag läst detta.Och att det blivit värre med åldern,jag är snart 60 år….

 2. Marie-Louise Molund

  Kan inte förklara bättre själv. Har haft dessa problem sedan 18 års åldern är nu 70 år och det blir bara värre för varje år det sprider sig i hela kroppen finns ej ett ställe kvar som inte värker. Allt ni beskriver om fibromyalgi stämmer in på mig till hundra procent.

 3. Richard Roskvist

  Tack för en väldigt bra beskrivning som jag tar med mej när jag ska försöka förklara för fam hur jag mår, för dom har svårt att fatta..

 4. Fia Lennartsson

  Hej Tack för du delar med dig Stämmer klockrent på mig oxå
  Har Själv fått fibro nyligen .Skönt att fått reda på vad man lider av .
  Tack vare rätt läk som skickade remissen Som jag nu kan fokusera på framåt Kram till er alla Och vi alla får kämpa på våra olika sätt kramiz Fia

 5. Lina

  Stämmer klockrent in på mig!
  Texten är jättebra! Tänkte dela med mig av den till andra, så deras förståelse blir bättre.
  Hoppas det är okej!
  Kram Lina

 6. Malin

  Hej, känner så igen mig på mycket. Har inte blivit tagen på allvar riktigt, men kämpar på. Jag kopierar gärna din text (om jag får) Hade blivit så glad. Det är många som inte förstår vad Fibro är, men din text är så fantastisk. Kram Malin

 7. Anna-Karin

  Jag har varit på utredning hos vårdcentralen, skickad till reumatolog, Han petade, bände och klämde på mig lite. Frågade lite saker och jag förklarade…… men till slut sa han att det är inga fel på dig, gå ner lite i vikt, träna regelbundet så kommer du må bättre, och börja med mindfulness så du kan hantera smärtan,,,,jag skickar även en remiss till en sjukgymnast som kan hjälpa dig att ta fram ett träningsprogram som passar dig. Jag gick därifrån, tom och ledsen! Tvivlandes på mig själv, ja jag är väl inbillningssjuk?eller?
  Man ska tydligen behöva diagnostisera sig själv. Det är precis så här jag mår, kan inte vara tydligare : (

  1. Ingela

   Hej. Gick 1 år med smärta och va till läkare flera ggr men det var inget fel på mig. Att inte bli trodd på är så frustrerande. Jag gjorde en egen remiss till smärtklinik bragee Rehab och gick där i 9 veckor och fick där diagnosen fibromyalgi. Det här var det bästa som hänt
   Äntligen någon som trodde på mig. Sök och gör en egen remiss till bragee Rehab ett underbart ställe.

 8. Carina

  Har hela listan fick diagnosen på 90 talet har mörkt att vissa symptomo nya symptom uppkommer o förstörks med åren då oro o s mycket stress

 9. Mona Ottershagen

  Aha! Tack för informationen! Nu kan jag förstå vad det er! Har en storasyster som har haft diagnosen i många år ,ca 15 tror jag! Hon blev sjukpensionär när hon var 47 år! Jag tyckte att hon barkar var lat och var B- människa som var uppe på nätter och sov på dagarna! Orsaken menar jag att hon inte har haft ett riktigt arbete nån längre tid, nån gång, så jag klassa henne som lat! Men nu förstår jag! Och det är därför att jag själv nu i strax 55 års ålder, har börjat känna av några av dessa symtomen! Stel i nacke, värk i höfter och axlar, Då jag har varit aktiv inom fotboll och skidskytte som ung. Håll på med fotboll tills jag var 40 år! Nu har jag hund så jag är mycket ute i skog o mark å går! Blev opererad för diskbråkk i mars 2014. Har nu närvstörning och domningar hela tiden uti vänster fot och tår! Men det + at jag har blivit mycket mera morgontrött, och värk i armar o nacke, trodde jag berodde på utslätningar ! Har jobbat tungt o statisk, med fotvård i många år, och nu jobbar jag även halvtid på en elektrobutik med tunga lyft och stora vitvaror! Jag undrar ju om jag börjar bli gammal? Mvh. Mona

 10. Annelie

  Jisses vilken BRA beskrivning… har haft fibromyalgi i mååånga år, men fick diagnosen först 2007.
  Är rullstolsbunden sedan januari 2015 på grund av en väldigt svår fibromyalgi, som totalt har slagit ut min kropp.

 11. Bibbi

  Jättebra skrivet. Har låtit hela familjen läsa och tror dom förstår bättre nu hur min vardag ser ut. Tack för den väldigt bra beskrivningen . Hoppas många läser den

 12. Robert

  Hej! Det känns skönt att läsa detta och känna igen sig. Jag trodde att man bara kunde köra på men min kropp tvärnitade, jag mådde ju så himla bra. Jag vet i efterhand att jag körde min kropp rätt ner i havet. Jag tränade 3 timmar om dagen och jobbade mycket över och hade ett kroppsjobb. Detta pågick säkert i 15 -20 år. Jag fick atros, utmattningssyndrom, fibromyalgi. Och mycket stress på det här. Måste säga tack för att den här sidan finns och det gör det lite lättare att veta att man inte är ensam om det här/ mvh Robert

 13. Natasha

  Tack så mycket !!! Jag fick min diagnos fær 1 år sedan, men många av dem symtom, som du beskrev tex IBS hade jag færre.
  KRAM!

 14. David

  Hejsan!

  Riktigt bra beskrivet. För det första vill jag skriva att jag ej har fått diagnosen fibromyalgi, inte har jag heller tagit kontakt med någon läkare för detta. MEN 90% av det du skriver känner jag igen. Sedan har jag även läst att det är mer kvinnor som får fibro än män. Dock kan ju männen vara ett stort mörkertal. Vi “klagar” ju inte lika mycket.. Vill också belysa en sak som du kanske missat skriva. Att folk med fibro har tender points. Jag har exakt på dessa ställen som man skall ha när man har fibro. Bra skrivet. 🙂

  Med vänliga hälsningar// David

 15. Kerstin Sjöbom

  Hej! Verkligen en bra beskrivning av hur det är att leva med FMS! Att det blir värre med åren kan jag skriva under på. Fick min diagnos 2000, men tror jag har haft det ända sedan jag var liten. Kommer ihåg hur ont jag hade i huvud å rygg å hur trött jag var även då, som barn.
  Hoppas de snart kommer på ett svar på gåtan FMS! Nu när fler män erkänner att de har FMS borde det väl kunna vara attraktivt att forska i ämnet?
  Mjuk kram alla fibrosar!

 16. Maria Lyckstig

  Klockrent!!!
  Superb sammanfattning. Nu har jag ändå ganska bra kunskap om fibro då jag har haft det en bunt år och min mor i massor med år. Men jag blir ändå lika glad när jag ser en bra, enkel men ändå utförlig beskrivning som går att få folk att läsa.

  Jag är sååå trött på alla dumma kommentarer man kan få av folk i ens närhet som inte orkar ta reda på fakta. Jag ska skicka denna länk till några av dem 🙂

  Tack!!!

 17. Kristina

  Ojojoj !! Precis så har jag haft det i åratal.. Nästan som om det är just jag som blivit intervjuad.. Några förstår mig, några Läkare också, men många gånger får jag kritik oh klagomål för att jag är som jag är.. Tack för allt ni berättar om denna “konstiga” sjukdom !! Det medsamma är när närmaste inte förstår när man får symtom. , eftersom det ju inte syns.. Då blir jag ledsen. Sitter nu på ett mysigt Ica-Café. Fick en skojig tanke: man kan sätta upp en liten flagga på bordet: “Jag fick nyss en attack av Fibro, går snart över “

  1. sofiaolsson

   Tack snälla för din kommentar! Känns bra att jag kan skriva så andra känner igen sig.

   Med vänliga hälsningar
   Sofia

 18. Monica

  SKÖNT att få läsa om det som upptar ens funderingar. Men jag tror en del text har fallit bort. Ett nytt stycke påbörjas
  med “Ben och fötter :” därefter kommer en sammanfattning i stället. Vill så gärna läsa även om benen och fötterna.
  Kram

 19. Birgitta

  Så trösterikt att läsa  om det som ibland känns så tröstlöst. Har haft mer eller mindre alla symtom sedan jag var 45 år men fick ingen diagnos förrän jag var över sextio. Man lär sig att leva med det och trots all värk så har jag lyckats undvika sjukskrivning och varit på mitt underbara arbete som barnmorska – har hellre haft ont i en trevlig miljö än legat hemma ensam och mått dåligt. Önskar alla medsystrar/bröder styrka och kraft att härda ut och att trots allt finna livets glädjeämnen. Ni är inte ensamma!
   

  1. sofiaolsson

   Det känns skönt att veta att man inte är ensam om att ha det så här även om inte det är någon tröst i sig..

   Med vänliga hälsningar
   Sofia

 20. Leena Niskanen

  Det var det bästa jag nånsin läst, fast jag fick läsa samma mening typ 17 ggr. 100 % fibro.

  1. sofiaolsson

   Åh Så roligt! Har varit dålig med uppdatering men ska försöka komma igång igen.

   Med vänliga hälsningar
   Sofia

 21. Ingeborg Lind

  Tusen Tack för en belysande artikel, det är just så här Fibromyalgin är. Tyvärr tror läkarna att allt är inbillning, Hoppas vi någon gång blir betrodda. En Skön Höst önskar jag Dig o alla andra Fibosjuka. 🙂

 22. paola

  Har haft “konstiga värkar” i många år men alltid nonchalerat dom. Ibland så har jag vaknat med spännings huvudvärk varje morgon under flera veckors tid och otroliga migrän attacker från och till. Nu är jag 44 år gammal och har lidit av svår yrsel under ca 3 veckors tid samt haft migrän attacker allt närmre inpå varandra!  En stelhet i kroppen som gör att jag känner mig som en 80-åring. Fötterna och benen gör ont varje dag och en trötthet som jag inte förstår. Har så nedsatt syn att jag tror jag behöver glasögon och humörsvängningar och en lätthet att börja grina för typ “allt”. Till slut så uppsökte jag läkaren för en vecka sen för yrseln och har tagit prover, väntar nu på provsvaren och har satt mig ner framför datan för att ta reda på lite information om fibromyalgi och håller på att svimma när jag läser om alla symtom som är vanligt för dessa människor och märker att jag har runt 90 % av alla dessa symtom!!!!

 23. Eva-Lena

  Jättebra skrivet! Har också nyss fått diagnosen o det är så “skönt” att läsa om sånt som jag trodde satt i huvudet. Jag har i stort sett alla symtom o jag är inte konstig. Det är inte bara mitt huvud som spökar utan min kropp mår verkligen dåligt. Men det är underbart skönt att veta detta! Jag är friskt sjuk!

 24. Marika

  Tack för det du skrivit! Har nyss fått diagnosen. Känns sim att allt faller på plats när jag läser texten. Så skönt att få en sammanfattning på det jag själv inte kunnat sätta ord på. 😃

Annons
stats